سید علی سیّدان

روزنامه‌نگار ، مسئول بخش کشف و پرورش استعداد در مؤسسه «سلوک»