فیلمنامه نویس

سردبیر مجله سینما رسانه

مجری و کارشناس تلویزونی در حوزه سینما

مدرس فیلنامه نویسی

مدیر کل تولید متن حوزه هنری

مدیر بخش فیلم و سریال بنیاد روایت فتح

مدیر انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس