Hosseini 01
Hosseini 02

علیرضا را باید به کار گروهی و تخصصش در گرافیک وب شناخت. اهل جنوب و بسیار خون گرم و رفیقی دوست داشتنی است، اما در کار جدی و مور را از ماست می کشد و معمولا با مدل اسکرام کارهایش را پیش می برد.

علیرضا و تیم او یاد گرفته اند چطور می شود گرافیک یک سایت را به صورت گروهی طراحی کرد بدون اینکه در کلیت سایت تفاوت ببینیم و سایت را از حالت یک دستی اش بندازد.

علیرضا تلاشش برای طراحی سایت را از سال ها قبل شروع کرد و در این راه با پستی و بلندی های زیادی رو به رو بود. حالا پس از فتح قلعه های سخت و گذر از پستی ها به مدل علیرضایی اش دست پیدا کرده سعی در مکتوب کردن آن دارد.

در راستای این مدل، علیرضا از اساتید حوزه های مختلف مثل: عکاسی، طراحی پوستر، نقاشی، خطاطی و… کمک گرفته است و ارتباطش را با آن ها حفظ کرده تا بتواند در کارهایش از این تجارب استفاده کند. و گاهی اوقات هم برای پروژه هایش گروهای مجازی از کاربرای خوش ذوق معمولی راه فراخوان می کند و از آن ها می خواهد تا کارهایش را نقد کنند و این نشان دهنده شهامت اوست که از انتقاد ها هراسی ندارد.

اگر می خواهید در کلاس های او شرکت کنید از قول من یادتا باشد که: “علیرضا مدیر یه گروه هم هست و با بچه هاش طراحی رو به صورت گروهی پیش میبرن پس حتما تو این حوزه ها هم تو دوره هاش حرف برای گفتن داره” .

دوره های مرتبط با استاد: