Rasol
photo_2016-12-14_12-24-28

استاد همه ما و بسیار جدی در کار و از همان روز اول بدون هیچ مقدمه ای با جدیت درس را آغاز می کند و از شما هم انتظار دارد که عنواین را به خوبی تمرین کنید. ما از وقتی کارمان را شروع کردیم آقا رسول به عنوان برادر بزرگتر بالا سرمان بود تا بی راهه نرویم. گرافیست کهنه کاری که خیلی دوستان گرافیست در حوزه طراحی پوستر و صفحه چینی نشریات ایشان را می شناسند. سال هاست که کار طراحی جلد و پوستر می کنند و در نشریات مطرحی همچون سوره و راه کار کردند.
این برادر بزرگتر و استاد عزیز ما قبول زحمت کردند تا کنار شما به ما فتوشاپ رو آموزش بدهند.
خودمانی:
باید قدر این فرصت رو دونست و تا میتونیم از تجربیاتشون استفاده کنیم.

دوره های مرتبط با استاد: