جناب اقای مسعود ملکی

تهیه کننده

مدیر مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه)

 

سوابق:

تهیه کننده آثار تلویزیونی

مدرس رسانه

قائم مقام سابق دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی