مسعود براتی

کارشناس حوزه تحریم

نویسنده کتاب جنگ اقتصادی

مدیرگروه بین‌الملل شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)