Nori 01
Nori 02

مرتضی نوری مکانیک خوانده و با یک اتفاق پای در عرصه طراحی سایت گذاشته، از یک دغدغه بود که این راه را انتخاب کرد و الان برای همه ما الگوست.
دغدغه فعالیت در راستای آرمان هایش او را کشاند به طراحی سایتی به نام راه نوا و برای این کار هیچ نمی دانست ، به قول خودش او طراحی سایت را از جستجو “دامنه چیست؟” و یا “هاست چیه؟” در گوگل شروع کرد و روز به روز سعی کرد تا بر اساس نیازهای پروژه های مختلف به دانشش بیفزاید.
خساست تو ذاتش نیست، تمام اطلاعات و داشته هایش را به شرط پای کار بودن طرف مقابل در اختیارش می گذارد.

خودمانی: حواستون باشه برای مرتضی پشت کار شما و هدف و آرمانتون برای دیدن این دوره ها بسیار مهمه. پس سعی کنید او را در جریان هدفتان از گذراندن این دوره ها بگذارید.

دوره های مرتبط با استاد: