جناب آقای سید علی سیدان

 

سوابق:

روزنامه‌نگار فرهنگ و علوم انسانی

تولیدکننده پادکست و برنامه رادیویی

مسئول بخش کشف و پرورش استعداد در مؤسسه «سلوک»