مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح

نویسنده کتاب‌های لنزبازی، دوربین‌بازی

مدرس حوزه فیلم‌سازی

کارگردان مستندهای رویای آجری، گلین‌باره، اوین‌لند، قصه آدم‌های عجیب

منتقد سینما