مسعود ملکی

تهیه کننده ،مدیر مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه)

سید علی سیّدان

روزنامه‌نگار ، مسئول بخش کشف و پرورش استعداد در مؤسسه «سلوک»
  • 1
  • 2