درباره مدرسه راه

مرجع آموزش های حضوری و مجازی جبهه فرهنگی انقلاب

انقلاب اسلامی نیازمند نیروهایی است که هم به مبانی انقلاب اسلامی مسلط باشند، و هم مهارت لازم برای کنش اجتماعی/رسانه­ ای را داشته باشند.

مدرسه راه ؛ واحد آموزش دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است که با هدف تربیت نیروی طراز انقلاب اسلامی، برگزار کننده­ ی دوره­های معرفتی و مهارتی است.